PUBLIKACIJOS
Emocinis intelektas – mados kaprizas ar tikrai svarbus dalykas?Dr.Kenneth Nowack (JAV)*, ConsultingsTools įrankio Emotional IntelligenceView360 (Emocinio intelekto 360 grįžtamojo ryšio tyrimas) kūrėjas, atsako į klausimą: Emocinis intelektas - mados kaprizas ar tikrai svarbus dalykas?Kas yra Emocinis intelektas? Kartais mes klausiame savęs: „Kodėl aš tai padariau? Kodėl aš taip pasielgiau?“. Dažnai būna sunku atsakyti į tokį klausimą. Tai tarsi atspindys mūsų emocinio būvio. Kartais mes reaguojame net neįsisąmonindami savo veiksmų. Kitaip tariant, mūsų pasąmonė reaguoja už mus. Todėl kiti žmonės dažnai mus mato kitaip, negu mes matome save. Reaguodami pasąmoningai mes taip į tai įsitraukiame, kad net nesuprantame savo pačių elgesio. Grįžtamasis ryšys apie mūsų elgesį gali ženkliai padėti sustiprinti mūsų įsisąmoninimą, o tai yra svarbus žingsnis keičiant mūsų elgesį. Darbinėje aplinkoje grįžtamąjį ryšį gali suteikti vadovas, bendradarbiai, pavaldiniai, klientai arba profesionalus mentorius ar ugdantysis vadovas. Plačiausiai pripažintam emocinio intelekto (EI) modeliui įtakos turėjo keletas mokslininkų ir tyrėjų. Tačiau visiems modeliams yra bendros tokios esminės sąvokos kaip savęs įsisąmoninimas, savęs valdymas, socialinis įsisąmoninimas ir santykių valdymas. Emocinio intelekto ir veiklos tyrimai  Gausūs tyrimai rodo, kad EI gali suvaidinti žymiai didesnį vaidmenį žmogaus karjeros sėkmei ir darbo veiklai nei bendrasis intelektas. Tyrimai leidžia teigti, kad:
  • labai sąžiningų darbuotojų, tačiau stokojančių socialinio ir emocinio intelekto, darbo atlikimas yra žymiai prastesnis nei tų, kurie yra labai sąžiningi bei turi aukštą emocinį intelektą.
  • vidutiniškai, aukštą darbų atlikimo rodiklį turinčių darbuotojų visiškai kognityvių gebėjimų stiprumas pasitaiko beveik 27 proc. dažniau nei turinčių vidutinį darbų atlikimo rodiklį, o socialinio ir emocinio intelekto kompetencijų stiprumas yra beveik 53 proc. didesnis.
  • auščiausiausiais veiklos rezultatais pasižymintys vadovai ir lyderiai turi ženkliai didesnę „emocinę kompetenciją“ nei kiti vadovai.
  • menkas socialinis ir emocinis intelektas aukštų ir vidutinių grandžių vadovams yra ryškūs galimų „katastrofų“ bei nesėkmingos karjeros signalai.
Atliekant tyrimų apžvalgą buvo nustatytos 17 emocinio intelekto kompetencijų, reikalingų siekiant sėkmingos karjeros ir efektyvaus darbų atlikimo. Jos skirstomos į tris grupes:
  • Savęs valdymas: savęs tobulinimas, prisitaikymas/streso tolerancija, savikontrolė, patikimumas, strateginis problemų sprendimas ir orientacija į pasiekimus.
  • Santykių valdymas: strateginių santykių kūrimas, konfliktų valdymas, lyderystė/įtakojimas, tarpasmeninis jautrumas/empatija, komanda/tarpasmeninė parama ir bendradarbiavimas.
  • Bendravimas: rašytinis bendravimas, abipusis grįžtamasis ryšys, žodinis bendravimas, žodinis pristatymas ir klausymasis.
Emotional IntelligenceView 360 (Emocinio intelekto 360 grįžtamojo ryšio tyrimas) Emotional IntelligenceView360 įrankis skirtas sutelkti dėmesį į konkrečias emocinio intelekto kompetencijų stiprybes ir galimas tobulėjimo sritis. Ataskaitoje įvertinama 17 esminių emocinio intelekto kompetencijų, reikalingų siekiant sėkmingos karjeros bei efektyvaus darbų atlikimo. Ataskaitoje palyginamas respondento savęs supratimas su tuo, kaip jį suvokia kiti vertintojai, pateikę grįžtamąjį ryšį apie šias svarbias emocinio intelekto kompetencijas ir elgesį. Be to, ataskaitoje pateikiamas grįžtamasis ryšys apie savęs ir socialinio įsisąmoninimo lygį, tai taip pat daroma lyginant respondento ir kitų vertintojų duomenis apie 17 emocinio intelekto kompetencijų. Kiekvienos kompetencijos rezultatai yra atvaizduojami diagramoje, kurioje palyginami vidutiniai respondento savęs įvertinimo balai su kitų, grįžtamąjį ryšį suteikusių žmonių, vertinimais šiose srityse: 1) savęs valdymas, 2) santykių valdymas, 3) bendravimas.*Dr. Kenneth Nowack yra plačiai pripažintas psichologas, turintis didesnę nei dvidešimties metų patirtį kuriant ir validuojant vertinimo įrankius, organizacinio klimato tyrimus, klausimynus, simuliacijas bei testus. Jis sukūrė plačias 360o grįžtamojo ryšio, personalo atrankos, tęstinumo/talentų planavimo, veiklos įvertinimo ir žmogiškųjų išteklių plėtojimo programas klientams viešajame, privačiame bei ne pelno siekiančiame sektoriuose.

Dr. Nowack yra daugelio vertinimo įrankių bei programinių įrangų, tokių kaip Stress Profile Inventory (kurį leidžia Western Psychological Services), Career Profile Online, Managerial In-Basket Simulation ir 360° grįžtamojo ryšio įrankiai, autorius bei Daniel Golemen EI konsorciumo narys.

Daugiau informacijos apie Emotional IntelligenceView360 rasite čia.

 

© 2006-2015 "International People Management". Visos teisės saugomos.
Valdymo sistema JustPageIT | Sukūrė e-sense