PUBLIKACIJOS

Kas turėtų prikąsti liežuvį – vyrai ar moterys?

ConsultingTools aukšiausio lygio psichologas Nigel Evans (Jungtinė Karalystė) atsakydamas į šį klausimą teigia, jog „viskas priklauso nuo jūsų šeimos“.

Viename iš neseniai spausdintų BBC straipsnių aprašomas Arizonos universitete (JAV) atliktas tyrimas, kurio rezultatai rodo, kad moterys yra „ne ką plepesnės“ nei vyrai. Remdamiesi savo patirtimi, ConsultingTools specialistai galėtų jums pasakyti tą patį. Pradėkime nuo pradžių ir patyrinėkime esminius bendravimo aspektus. Jau daugelį metų yra nustatyti ryšiai tarp bendravimo ir asmenybės, ypač tokio jos bruožo kaip ekstraversija. Facet5 asmenybės vertinimo sistemoje šį bruožą atspindi Energijos faktorius.

Kvalifikuotiems Facet5 naudotojams šis naujas tyrimas neturėtų sukelti nuostabos, nes nei vienas iš pagrindinių veiksnių moterų ir vyrų imtyje reikšmingai nesiskiria*. Šiuo atveju žymiai įdomiau yra nagrinėti ne lyčių skirtumus, o tai, kaip iš esmės pasireiškia bendravimas nagrinėjant išskirtinai Energijos veiksnį bei skirtumus profilio viduje su Valios, Empatijos, Kontrolės ir Emocingumo veiksniais.

Aukštą Energijos veiksnį turinčiam žmogui būdingas entuziazmas, ekspresyvumas, noras bendrauti su kolegomis ir klientais. Tokie aukštu Energijos lygiu pasižymintys žmonės lygiai taip pat gali pasirodyti esą triukšmingi ir netaktiški – ypač žmonėms, turinties žemą Energiją – nes atrodo, kad jie turi manierą nuolatos būti įvykių centre ir gali nutraukti kitus viduryje sakinio!  

Šį tipišką elgesio stilių paryškina (arba priešingai – sulaiko ir kontroliuoja) derinys su kitais veiksniais:

aukšta Valia suteiks didesnį tvirtumo ir įžūlumo pobūdį,

žema Empatija įneš dalykiškumo,

žema Kontrolė pridės individualumo ir nesivaržymo.

Visi kartu šie veiksniai susijungia į klasikinį „šeimos“ profilį, vadinamą Propaguotoju (angl. Promoter). Jūs visuomet pajusite, kada Propaguotojas yra su jumis viename kambaryje, nes tokie žmonės mėgsta bendrauti, yra tiesmuki, greitai išsako savo nuomonę – tačiau jie taip pat gali atrodyti bauginančiai, linkę užvaldyti ir būti pernelyg skuboti. (Pridėkite prie viso to dar aukštą Emocingumą ir šio asmens tempas bei reagavimas į kitus žmones dar labiau sustiprės). Panašu, kad tokiems žmonėms puikiai sekasi pardavimuose ir visuomeninių lyderių vaidmenyse.

Tačiau toks elgesys yra visiška priešprieša Propaguotojo „priešingai“ šeimai – Ugdytojui (angl. Coach). Ugdytojai yra mandagūs, geri klausytojai, tačiau jiems gali prireikti laiko įsitraukti ir išreikšti savo nuomonę. (Esant žemam Emocingumui toks elgesys tampa dar labiau vangesnis). Šie jūsų kolegos yra labiau santūrūs ir nuosaikūs netgi įmonės vakarėliuose.

Kaip jau minėjome anksčiau, nėra jokių lyčių skirtumų tarp keturių veiksnių, sudarančių šeimos profilį. Mes rasime tiek pat vyrų ir moterų Propaguotojų (arba Ugdytojų, ar bet kurių kitų šeimos profilių). Todėl, jeigu žmonės jums sako, arba, spalčiomis stengiasi parodyti, kad prikąstumėte liežuvį – tai ne dėl jūsų lyties – gali būti, kad jūs priklausote Propaguotojų šeimai arba bent jau labai jai giminigai!

*Facet5 penktojo veiksnio – Emocingumo - moterų pateikiami įvertinimai yra šiek tiek aukštesni nei vyrų. Atliekant analizę šis skirtumas išryškėja „tik“ kaip statistiškai reikšmingas (p=0,03). Akredituoti Facet5 naudotojai daugiau informacijos apie tai gali ieškoti naudojimosi vadovo 3 skyriuje.

Daugiau informacijos apie Facet5 rasite čia.

Nigel Evans yra verslo psichologas, turintis didelę patirtį organizacijų vystymo srityje, praeityje konsultavęs įvairias Global 500 kompanijas tiek Jungtinėje karalystėje, tiek visame pasaulyje.

Nigel sukūrė kompetencijomis paremtas įvertinimo ir atrankos technikas, darbuotojų/klientų apklausų įrankius, žmogiškųjų išteklių vystymo planus, skirtus padėti valdyti pokyčius įvairiose organziacijose. Nigel vertinamas kaip psichometrijos naudojimo ekspertas. Jam priklauso aukščiausias akademinio testavimo specialisto laipsnis, suteiktas Britų psichologų bendrijos (British Psychological Society), o taip pat jis yra kvalifikuotas treneris, apmokantis profesionalus naudotis gebėjimų testais ir asmenybės klausimynais. 

 

© 2006-2015 "International People Management". Visos teisės saugomos.
Valdymo sistema JustPageIT | Sukūrė e-sense